Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen
Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) dient een verzoek (in drievoud) om ontheffing te worden ingediend bij Direcçâo Geral de Transportes Terrestres, Sector de autorizaçôes especiais de transito internacionais, Av. de Forças Armadas 40, P-1100 Lisboa, tel. 00351-21-7949000, fax -7936257. De ontheffingaanvraag dient minimaal 30 dagen voor aanvang van het transport te worden ingediend.

Rijverboden
Voor transporten waarbij de toegestane maximummaten en/of -gewichten worden overschreden geldt een rijverbod vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 02.00 uur en op feestdagen. In Lissabon mag exceptioneel transport alleen plaatsvinden tussen 02.00-06.00 uur.

Bepalingen tunnels/bruggen
Zie Cabotage.