Cabotage

BTW
Het standaard BTW-tarief 23 procent. De in Portugal betaalde BTW op uitgaven gedaan in verband met grensoverschrijdend goederenvervoer kan worden teruggevraagd. Verzoeken om restitutie dienen binnen negen maanden (uiterlijk 30 september) na afloop van een kalenderjaar digitaal te zijn ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU.

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie Toegestane maximum maten en -gewichten.

Tarieven en contractuele voorwaarden
Tarieven kunnen vrij worden overeengekomen. Binnenlandse lading dient vergezeld te gaan van een vrachtbrief, de zogenaamde Guia de Transporte. De vrachtbrieven zijn verkrijgbaar bij de werkgeversorganisatie: Associaçâo Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), Rua Conseilhero Lopo Vaz, Lote A/B, Escritorio A, Urbanizaçao Varandas do Rio, P-1800-142 Lisboa, tel. 00351-21-8544100, 8544110, fax 8544181.

Tijdelijk verblijf
Sinds 14 mei 2010 zijn in Portugal 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits volgend op een internationale rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Portugal werd gelost. Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan wanneer een voertuig leeg het land binnenreed in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.

Vervoer van bepaalde goederen
• Voor het vervoer van bederfelijke levensmiddelen in koel- en vriesauto’s gelden de bepalingen van het ATP.
• Voor het vervoer van levende dieren geldt de ‘Europese Conventie voor de bescherming van dieren tijdens internationaal transport’. Als aanvullende eis bij het vervoer van vee wordt gesteld dat een gezondheidsverklaring wordt afgegeven door de veterinaire dienst in de regio van herkomst.
• Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van de RPE (Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), welke nauwelijks afwijken van het ADR.

Verzekering
Bij cabotagevervoer kunnen afwijkende verzekeringsvoorwaarden gelden; raadpleeg uw
verzekeringsmaatschappij. De vervoerdersaansprakelijkheid is vastgesteld op 10 euro per kg bruto lading bij schade of verlies. Ingevolge de Portugese transportwet is de vervoerder aansprakelijk voor alle verlies of schade aan de lading, vanaf het moment dat hij deze in ontvangst heeft genomen tot het moment van levering, behalve in geval van overmacht of verwijtbare fouten van de afzender en/of de ontvanger.