Documentatie

 • Benodigde documenten

 • Op de persoon
  a. Paspoort of identiteitskaart
  b. Rijbewijs
  c. Verklaring van dienstbetrekking
 • Op het voertuig
  a. Kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig
  b. W.A.-verzekering verplicht. De groene kaart wordt erkend
  c. APK rapport
 • Op de lading (in geval van ‘vrije’ goederen)
  CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR.

Voor nadere informatie omtrent de in- en uitvoer van goederen, zie achter in het boek onder, zie Douane- regelingen.

2. Transportvergunningen

De hieronder genoemde vergunningen dienen bij de NIWO te worden aangevraagd.

 • Algemeen
  Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (Eurovergunning)
 • Bilateraal en transitovervoer
  Vrij.
 • Derdelandenvervoer
  a. Vrij met EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland
  b. Toegestaan met niet-EU-lidstaten, op voorwaarde dat Nederland logischerwijs wordt getransiteerd.
  …..Het andere land moet ook derdelandenvervoer toestaan
  c. Vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning is toegestaan. Voor CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen
 • Cabotage
  Cabotage is toegestaan onder dekking van de Eurovergunning. Voorschriften voor cabotagevervoer, zie hoofdstuk Cabotage.